Kolluk Personeli

Tam Versiyon: 2020 MSÜ Deniz Harp Okulunu Kazanan Adayların Yapacakları
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
MSÜ Deniz Harp Okulunu Kazanan Adayın Yapacakları - Evrakları
1. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı MSÜ Deniz Harp Okulu (DHO) öğrenci temini seçim aşamalarını başarı ile tamamladınız.
2. Aday Yerleştirme işlemleri kapsamında;
a. Çağrı ve kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 – 13 Eylül 2020 (son çağrı tarih 13 Eylül 2020) tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar günleri dahil çağrı ve kayıt işlemleri 17:00’a kadar),
b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 14-18 Eylül 2020 (son çağrı tarih 18 Eylül 2020) tarihleri arasında yapılacaktır.
3. Çağrı işlemleri MSÜ Rektörlük yerleşkesinde teşkil edilen “Aday Çağrı Komisyonları” tarafından, kayıt işlemleri ise DHO-(Heybeliada Yerleşkesi/İSTANBUL)’nda şahsen yapılacaktır.
4. Aday yerleştirme işlemleri süresince (31 Ağustos-13 Eylül 2020) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (13 Eylül 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
5. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (14-18 Eylül 2020) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime
başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (18 Eylül 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
6. 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki “Aday Değerlendirme Puanı Sıraları” ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın “Aday Değerlendirme Puanı Sırası” kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
7. 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara “Aday Çağrı Komisyonu” tarafından; 2020-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM’ye ve tercih yaparken PERTEM’e belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
8. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren, 24 saat içinde MSÜ’ni arayarak geleceğini beyan etmeyen (çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan) adayların “HARP OKULU ADAYLIKLARI  SONLANDIRILACAKTIR” (var ise Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları devam eder). Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.
9. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
10. Kayıt yaptıracağını beyan eden her aday; beyan tarihinden sonraki 2 gün içerisinde Deniz Harp Okulu Heybeliada Yerleşkesi/İSTANBUL’da şahsen kayıt yaptırmak zorundadır. (31 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasındaki çağrı listelerinde yer alan adaylar 3 Eylül 2020 günü kayıt yaptırarak intibak eğitimine katılacaklardır.) Geçerli mazereti olan adaylar Aday Çağrı Komisyonunu arayarak bildirdikleri mazeretlerinin onaylaması durumunda Aday Çağrı Komisyonu tarafından bildirilecek tarihte kayıt yaptırabilirler. Bu süreler içerisinde kayıt yaptırmayan adayların HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILIR (var ise Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları devam eder).
11. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Deniz Harp Okulu İntibak Eğitimleri 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren Deniz Harp Okulu Heybeliada Yerleşkesi/İSTANBUL‘da başlayacaktır.
12. 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren kayıt yaptıracak adaylar kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra hemen intibak eğitimine alınacaklarından dolayı aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri mutlaka yanlarında getirmelidirler.
13. Deniz Harp Okuluna kayıt yaptıran, kayıt yaptıran ve ayrılan, intibak eğitimine katılan, intibak eğitimine katılıp ayrılan adaylar, Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaklardır.
14. Adayların kayıt işlemleri için yanlarında getirmeleri gereken belgeler aşağıdadır.
15. Adayların kayıt işlemleri için yanlarında getirmeleri gereken malzemeler için aşağıdadır.
16. Deniz Harp Okulu Heybeliada Yerleşkesi Adalar/Heybeliada/İSTANBUL
BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.
Msü Rektörlüğü İletişim Bilgileri : 0 (212) 398 01 60
Deniz Harp Okulu İletişim Bilgileri : 0 (216) 351 00 72